Ucast

Prečo sa zúčastniť?

Klinické skúšania poskytujú informácie o nových alebo existujúcich liečebných postupoch a ich účinkoch na naše zdravie. Tieto informácie môže viesť k vývoju bezpečnejších alebo účinnejších liečebných postupov.

Techniky a lieky, ktoré v súčasnosti používame, sú všetky dostupné vďaka účastníkom klinického skúšania. Bez dobrovoľníkov by sme dnes nemali k dispozícii toľko účinných liečebných postupov ani také podrobné vedomosti.

Stále existujú choroby, ktoré nedokážeme liečiť vôbec alebo aspoň nie optimálne, a vy môžete ako dobrovoľník pomôcť pri vývoji takýchto liečebných postupov!

Môžem sa zúčastniť?

Účastníkov klinického skúšania môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

1.    Zdraví dobrovoľníci:

Vo všeobecnosti zdraví dobrovoľníci nemajú diagnostikovanú konkrétnu chorobu a neužívajú žiadne lieky. V niektorých prípadoch sú povolené určité choroby alebo lieky (napríklad alergická nádcha alebo antikoncepcia), závisí to však od protokolu štúdie.

2.    Pacienti:

Medzi pacientov patrí ktokoľvek, komu bola diagnostikovaná určitá konkrétna choroba a/alebo užíva lieky. Niekedy sa za pacientov považujú aj ľudia s rizikovými faktormi (napríklad vysokou hladinou cholesterolu).

Zdraví dobrovoľníci sa môžu zúčastniť na klinických skúšaniach vo fáze I a pacienti sa môžu zúčastniť na klinických skúšaniach vo fáze II, III a IV.

Fázy klinického skúšania

Výskum nových spôsobov liečby sa vykonáva vždy v štyroch krokoch (fázach):

Fáza I: Výskum so zdravými dobrovoľníkmi

Fáza II: Výskum s pacientmi (malá skupina)

Fáza III: Liečba pacientov (veľká skupina)

Fáza IV: Výskum, pri ktorom je liek už dostupný na trhu

Na fáze I klinického skúšania sa môžete zúčastniť, ak:

– ste fyzicky a mentálne zdravá osoba 
– neužívate lieky, alebo ich môžete jednoducho a bez problémov prestať užívať 
– netrpíte (ani ste nikdy netrpeli) závislosťou od alkoholu alebo drog 
– nemáte alergiu na lieky

Niekedy sa do fázy I klinického skúšania zapájajú pacienti namiesto zdravých dobrovoľníkov v prípade nového lieku na liečbu rakoviny alebo lieku, pri ktorom sa očakávajú viaceré vedľajšie účinky. Príkladom môže byť nová chemoterapia na rakovinu pľúc. V týchto prípadoch je možné kombinovať fázy I a II klinických skúšaní.

Okrem vyššie uvedených kritérií existujú aj špecifické požiadavky pre príslušné klinické skúšanie. Napríklad:

– pohlavie 
– vek 
– výška a váha 
– fajčenie

Na fáze II, III alebo IV klinického skúšania sa môžete zúčastniť, ak máte konkrétnu chorobu alebo rizikový faktor, pre liečbu ktorého je nová terapia navrhnutá. Vo všeobecnosti je počas týchto klinických skúšaní povolené užívať iné lieky. Ďalšie kritériá uvedené vyššie pre fázu I klinických skúšaní platia rovnako aj pre fázy II, III a IV klinických skúšaní.

Kliknutím sem získate ďalšie informácie o jednotlivých fázach klinických skúšaní.

Aké sú výhody?

Účasť na klinickom skúšaní môže ponúknuť niektoré výhody. Klinické skúšania sú starostlivo navrhnuté, realizované odborníkmi s veľkou pozornosťou venovanou detailom a predstavujú vhodný spôsob:

– prevzatia aktívnej úlohy v starostlivosti o vaše zdravie 
– získania prístupu k novým spôsobom liečby, skôr ako budú široko dostupné 
– prístupu k najlepšej medicínskej starostlivosti v najpoprednejších zdravotníckych zariadeniach počas klinického skúšania 
– pomoci iným vlastnou účasťou na medicínskom výskume

– zdraví dobrovoľníci niekedy dostanú finančný príspevok.

Zaregistrovať sa hneď