Prihlasit na klinicke skusanie

Ak sa chcete zaregistrovať v našej databáze ako potenciálny účastník klinického skúšania, postupujte podľa krokov vysvetlených nižšie. Registrácia v našej databáze je úplne bezplatná a nikdy sa nebude od vás požadovať, aby ste sa zúčastnili klinického skúšania. Ak sa budete uchádzať o účasť na klinickom skúšaní, môžu vás kontaktovať skúšajúci. Kedykoľvek však môžete odvolať svoju účasť na klinickom skúšaní, bez potreby akýchkoľvek vysvetlení.

Použiť

Dostanete e-mail, ktorý musíte potvrdiť, a vaše údaje budú uložené v našej databáze.

Prihláste sa a aktualizujte svoj profil

Na základe vášho profilu môžeme nájsť vhodné klinické skúšania. Môžete ho aktualizovať sami v bezpečnom prostredí.

Zaregistrovať sa na klinické skúšanie

Po prihlásení sa môžete uchádzať o účasť na klinickom skúšaní. Vyjadrujete tým len váš záujem o toto klinické skúšanie a a nezaväzujete sa k účasti.

Čas kontaktovania

Bude s vami nadviazaný kontakt telefonicky alebo e-mailom. Môžete klásť otázky a výskumník s vami preberie ďalší postup.

link2trials

© 2023 Link2Trials