Účastníci klinického skúšania

Link2trials je nezávislá webová lokalita, kde sa môžu dobrovoľníci (zdraví dobrovoľníci a pacienti) registrovať, ak majú záujem o účasť na medicínskom výskume, farmaceutickom výskume, psychologickom výskume, výskume v oblasti výživy alebo na testovaní zdravotníckych pomôcok a produktov. Výskumníci na celom svete môžu používať túto webovú lokalitu, aby pre svoj výskum našli a vybrali vhodných zdravých účastníkov klinického skúšania alebo pacientov. Zároveň majú možnosť zverejniť oznam o klinickom skúšaní. Účastníci klinického skúšania (pacienti alebo zdraví dobrovoľníci) sa môžu zúčastňovať na rozličných výskumných projektoch.

Dobrovoľníci

Ak máte záujem a chceli by ste sa podieľať na medicínskom alebo vedeckom výskume, môžete pred registráciou nájsť na našej webovej lokalite viac informácií o postupoch, možných rizikách a klinických skúšaniach. Ak máte akékoľvek nezodpovedané otázky, obráťte sa na naše centrum pomoci.

181104

registered subjects

1000+

klinické skúšania

link2trials

© 2023 Link2Trials