Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Apríl 2018

 

Spoločnosť Link2Trials venuje ochrane údajov používateľov svojich internetových stránok náležitú vážnosť. Osobné údaje spracúvame iba na účel, na ktorý boli poskytnuté a v súlade s britskými zákonmi o ochrane údajov a o komunikáciách.

O nás

Spoločnosť Link2Trials je prevádzkovateľom pre spracúvanie údajov v súlade s britským zákonom o ochrane údajov.

 

Toto sú naše kontaktné údaje:
Link2Trials B.V.
Holandská obchodná komora (KvK): 32122355

Aké údaje získavame?
Pri registrovaní účtu budete vyzvaní na vyplnenie údajov.

  • Aby sme vás mohli kontaktovať (napr. na plánovanie schôdzok alebo zasielanie informácií), budeme potrebovať vaše meno, adresu, PSČ a obec.
  • Aby sme vás mohli kontaktovať a zaslať vám pripomenutie, budeme tiež potrebovať vaše telefónne číslo.
  • Aby ste si mohli vytvoriť účet, požiadame vás o uvedenie vašej e-mailovej adresy. Túto informáciu tiež potrebujeme na to, aby sme vás mohli kontaktovať e-mailom (napr. na zasielanie potvrdení a pripomenutí). E-mailom vás tiež budeme informovať o prípadných nových skúšaniach.
  • Aby ste si mohli nechať zobraziť miestne skúšania alebo štúdie v určitom okruhu, potrebujeme poznať vašu adresu, PSČ a obec.
  • Vaše časové pásmo a umiestnenie spracúvame, aby sme vám mohli zobraziť správny čas a jazyk.
  • Vašu adresu IP spracúvame na ochranu vášho účtu.

 

Tieto osobné údaje sú potrebné na zamýšľané a skutočné plnenie zmluvy. Bez týchto informácií s vami nebudeme môcť uzavrieť zmluvu, ani vás nebudeme môcť zaradiť do skúšania ako pacienta. Pred spracúvaním týchto údajov vás navyše požiadame o súhlas.

 

Výskumné účely: špeciálne osobné údaje

Niektoré informácie sú navyše nutné na výskumné účely s cieľom zistiť, či sa hodíte na určité skúšanie, a pri samotnom priebehu štúdie. Medzi tieto informácie patria osobné údaje o vašom pohlaví, veku, etnickej príslušnosti, dosiahnutom vzdelaní, užívaných liekoch, plodnosti, výške a hmotnosti, užívaní alkoholu, fajčiarskych návykoch a ďalšie zdravotné údaje a/alebo údaje o zdravotnom stave.

 

Značná časť týchto informácií sa podľa nariadenia GDPR považuje za „špeciálne osobné údaje.“ Keďže tieto informácie sú citlivé, venujeme im náležitú starostlivosť. Tieto údaje sa budú spracúvať len s vaším výslovným súhlasom.

 

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje možno poskytnúť tretím stranám, ktoré ich budú spracúvať v mene spoločnosti Link2Trials. Externého dodávateľa napríklad využívame na poskytovanie špecializovaného hostingu osobných údajov. Tento dodávateľ je držiteľom osvedčenia na uchovávanie zdravotných údajov a na účely nariadenia GDPR sa považuje za ich prevádzkovateľa.

 

Po zaradení do konkrétnej štúdie alebo projektu poskytneme vaše osobné údaje výskumným inštitúciám, ktoré vás môžu, ale nemusia kontaktovať s ponukou zúčastniť sa na skúšaniach či štúdiách.

 

Vopred overujeme, či sú tieto organizácie akreditované a či je ich činnosť teda v súlade s vnútroštátnymi predpismi a nariadeniami. Tieto strany budú mať prístup k osobným údajom v rámci svojich štúdií. Vaše osobné údaje budeme v zásade poskytovať len výskumným inštitúciám v krajine, v ktorej žijete.

 

Ochrana vašich osobných údajov

Na ochranu osobných údajov pred stratou alebo inou podobou nezákonného spracúvania sme prijali vhodné technické opatrenia. Tieto opatrenia zaisťujú úroveň zabezpečenia, ktorá je primeraná pre spracúvané údaje. Zaisťujeme, aby sa v rámci účtu používalo zabezpečené/šifrované pripojenie SSL. Takisto používame dvojfaktorové overovanie a šifrujeme vaše heslo.

 

Súbory cookie

Súbory cookie sa používajú na zaistenie toho, aby tieto internetové stránky fungovali čo najlepšie, a na prispôsobenie obsahu reklám vašim preferenciám.

 

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý odosielajú naše internetové stránky a ktorý váš prehliadač ukladá na periférnych zariadeniach. Pri opätovnej návšteve našich stránok sa informácie uložené v súbore cookie stránkam poskytnú.

 

Reklamné súbory cookie

Aby sme mohli poskytovať reklamu, na internetové stránky umiestňujeme súbory cookie služby Facebook (Facebook Audiences (Lookalike,Custom), Facebook Impressions a Facebook Pixel,Facebook Retargeting). Vďaka týmto súborom cookie sa vám okrem iného zobrazujú relevantnejšie reklamy. Viac informácií o súboroch cookie služby Facebook nájdete na tejto stránke: [https://www.facebook.com/policies/cookies/].

 

Analytické súbory cookie
Analytické súbory cookie používame na získavanie informácií o tom, ako návštevníci používajú tieto internetové stránky, aby sme mohli optimalizovať ich používanie. Z tohto dôvodu sú na stránky umiestňované súbory cookie od služby Google Analytics. Viac informácií o zásadách služby Google Analytics nájdete na tejto stránke: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/].

Sociálne siete

Chceme, aby zdieľanie obsahu z našich internetových stránok na sociálnych sieťach bolo pre vás čo najľahšie. Z tohto dôvodu poskytujeme niekoľko tlačidiel na toto zdieľanie. Aby bolo toto zdieľanie informácií na sociálnych sieťach možné, používame súbor cookie AddThis. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov služby AddThis nájdete na tejto stránke: [http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy].

 

Aby sme umožnili zdieľanie informácií cez službu Facebook, používame tiež niekoľko súborov cookie služby Facebook vrátane Facebook Connect, Facebook Social Plugin a Facebook Social Graph.

 

Odkazy

Tieto internetové stránky obsahujú odkazy a tlačidlá sociálnych sietí, ktoré vedú k externým internetovým stránkam. Kliknutím na takýto odkaz alebo tlačidlo sa dostanete na stránky, ktoré nie sú súčasťou týchto internetových stránok. Je možné, že tieto externé stránky tiež využívajú súbory cookie. Viac informácií nájdete vo vyhlásení o používaní súborov cookie alebo vo vyhlásení o ochrane osobných údajov príslušných internetových stránok.

Obdobie uchovávania

Vaše údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je to nutné na účel, na ktorý boli získané.

 

V zásade nimi budeme disponovať dovtedy, kým si u nás nezrušíte účet. Po zrušení účtu ich vymažeme najneskôr do 72 hodín.

 

Neaktívne účty žiadame o opätovnú aktiváciu e-mailom. Osobné údaje sa pre neaktívne účty vymažú po 10 rokoch nečinnosti.

 

Uvedené obdobia sa uplatňujú len v prípade, že nemožno hovoriť o našich ďalších zákonných povinnostiach uchovávať údaje alebo mať ih k dispozícii na dlhšie obdobie.

Práva

Máte právo skontrolovať a opraviť svoje osobné údaje. Ak chcete zistiť, ktoré osobné údaje o vás spracúvame, môžete predložiť tzv. žiadosť dotknutej osoby o prístup. Pokiaľ sú vaše údaje nesprávne, neúplné alebo nerelevantné, môžete nás písomne požiadať o ich úpravu či doplnenie.

 

Pokiaľ ste poskytli súhlas so spracúvaním určitých svojich údajov, kedykoľvek ho môžete odvolať. Odvolanie súhlasu nemá dosah na zákonnosť spracúvania na základe vášho súhlasu, ktorého sa vykonalo pred týmto odvolaním.

 

Takisto máte právo na vymazanie svojich osobných údajov, na obmedzenie ich spracúvania a právo namietať proti ich spracúvaniu. Rovnako máte právo preniesť svoje údaje alebo umožniť ich prenos (ide o tzv. „právo na prenosnosť údajov“). Vaše žiadosti môžu mať písomnú podobu.

 

Písomnou podobou sa v tejto súvislosti rozumie aj e-mail. Svoje žiadosti zasielajte na adresu helpdesk@link2trials.com. Vašu žiadosť spracujeme do štyroch týždňov.

 

Tiež máte právo podať sťažnosť proti tomu, ako s vašimi údajmi zaobchádzame. Tieto žiadosti predkladajte britskej Kancelárii komisára pre informácie.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo upravovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Dátum účinnosti prípadných zmien bude oznámený spolu s týmito zmenami.